Home | Index
Św. Franciszek (Jan Bernardone) urodził się w 1182 roku w Asyżu, w zamożnej rodziny mieszczańskiej. Jego ojciec był kupcem, a widząc, że Franciszek świetnie radzi sobie z ludźmi, jest zaradny i przedsiębiorczy, planował wprowadzenie syna do rodzinnego interesu. Akceptował jego rozrzutny sposób życia, oraz popierał starania w zdobyciu godności rycerza.

W 1202 r., w czasie wojny z Perugią Franciszek dostł się do niewoli, co zmieniło całe jego dotychczasowe życie. Okrucieństwo i tragedia wojny, nędza, niedola ludzka, niewola, pomoc, jaką uzyskał od obcych mu ludzi sprawiły, że dostrzegł wielką niesprawiedliwość świata. Miało to ogromny wpływ na jego psychikę, postrzeganie jego otoczenia, zrozumienie wartości swojego życia.

Po uwolnieniu nie powrócił już do dawnego trybu życia. Zrezygnował z ubiegania się o rycerskie honory i rozpoczął życie pokutne. Widywano go modlącego się w kościołach, rozsianych po asyskich wzgórzach. Odkrywał swoje nowe życie duchowe odbywając pielgrzymkę do Rzymu, odbudowując kościoły, pomagając ubogim. Otrzymał wizję od Boga, który nakazał mu odbudowę i wniesienie nowego "światła" do Kościoła.

Brak akceptacji ze strony rodziny i konflikty z ojcem spowodowały, zrzeczenie się przez Franciszka z prawa do dziedziczenia majątku. W 1207 r. ojciec z synem, w obecności biskupa Asyżu Gwidona spotkali się na asyskim rynku. Franciszek zwrócił ojcu pieniądze oraz ubranie i stojąc nagi oddał się pod władzę biskupa (przestał podlegać jurysdykcji świeckiej).

W 1209 roku, Franciszek z dwunastką swoich towarzyszy udał się do Rzymu, gdzie papież Innocenty III zatwierdził ich sposób życia i zezwolił Franciszkowi na przyjmowanie kandydatów do jego zakonu. To wydarzenie uważa się za początek bractwa franciszkańskiego.

Reguła zakonna bazująca na prostocie, radości, pomaganiu człowiekowi i szacunku dla wszystkich stworzeń dość szybko spopularyzowała bractwo w różnych krajach europejskich i na Bliskim Wschodzie. U schyłku XIII w. zakon liczył już ok. 30 tys. braci. Podziały w ramach wspólnoty zaowocowały trzema głównymi gałęziami:
- Zakon Braci Mniejszych,
- Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych
- Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.

W Polsce pierwsze klasztory franciszkańskie powstały we Wrocławiu (1236 r.) i w Krakowie (1237 r.) dzięki staraniom księcia Henryka Pobożnego. Rozwój sieci klasztornych przybrał na sile pod koniec XIII w., a miejscem szczególnie intensywnej ekspansji franciszkanów był Dolny Śląsk. Obok wrocławskiego powstały klasztory m.in. w Świdnicy, Nysie i Brzegu.

Zakon świętował swoją osiemsetną rocznicę poprzez sesję naukową, wykłady, uroczystą mszę w katedrze wrocławskiej oraz koncert "Florilegium - Pieśni św. Franciszka", który odbył się w kościele św. Krzyża. Całość zakończył pokaz sztucznych ogni.


Jubileusz 800-lecia franciszkanów we Wrocławiu
Copyright 2009 Grzegorz Stępień